TechniekHub

Doel

Borgen van afspraken tussen scholen en bedrijven, zodat de samenwerking stand houdt en kan worden versterkt, ook nadat STO-subsidie is beëindigd.

Resultaten

Voor ieder profiel/branche is er een vorm van samenwerking die duurzaam is en er ook na afloop van de subsidie stevige basis ligt om de gemaakte afspraken na te komen, de gerealiseerd samenwerking te continueren en zo nodig te versterken.

Het uiteindelijke resultaat is een gestructureerde, duurzame vorm van samenwerking tussen vmbo/mbo en het bedrijfsleven. De vorm waarin dit tot stand komt is onderwerp van onderzoek.

Stand van zaken

15 juni 2020

Een aantal bedrijven/branches is al gestart met initiatieven voor samenwerking, zoals ECP en automobielbranche. De resultaten en uitkomsten worden gemonitord.

In 2021 zal in overleg met de branche worden gezocht naar goede manier van samenwerking en zorgen voor duurzaamheid van de afspraken.

Projectleider

Cock van der Brugge

Downloads

Er zijn op dit moment geen downloads beschikbaar voor dit project.

Partners

Rijnmond Bouw B.V.
Stichting NexTechnician
Foodmate B.V.

Metalent
Bekijk het project 'Aansluiting po-vo'
Terug naar de startpagina
Bekijk het project 'Techniekfaciliteiten'