'Show your talent' innovatiewedstrijden

Doel

Meedoen aan wedstrijden enthousiasmeert leerlingen die al opleiding volgen in techniek én de leerlingen die nog een keus moeten maken .

Onder het motto ‘Show your talent’ is het doel om leerlingen, klassikaal of individueel, met vernieuwende, leuke werkvormen mee te laten doen aan bestaande, dan wel eigen ontwikkelde wedstrijden en evenementen. Stevige inzet op communicatie maakt deelname, deelnemers en scholen zichtbaar  en stimuleert de (lokale) competitie.

Resultaten

  • Leerlingen van alle vmbo scholen op Zuid doen individueel, als groep of klas, mee aan wedstrijden;
  • Bedrijven doen actief mee; zij brengen actuele cases in, als jurylid etc.;
  • Goede communicatie in de pers, social media en website over de evenementen, vooral gericht op po en onderbouw vo.

Stand van zaken

15 juni 2020

  • Vijf vmbo’s hebben samen met de projectleider een projectgroep gevormd;
  • Op dit moment wordt onderzocht waarom vmbo scholen op Zuid zo weinig meedoen aan wedstrijden en wat ervoor nodig is dit wel te doen;
  • Verkennen welke vmbo scholen meedoen met de komende First Lego League;
  • Onderzocht wordt of er met bedrijfsleven en andere lopende activiteiten specifiek op Zuid gerichte wedstrijden kunnen worden georganiseerd.

Projectleider

Lars van Balen (Zuiderpark College)

Downloads

Er zijn op dit moment geen downloads beschikbaar voor dit project.

Partners

Bouwend Nederland
SPG Zuid Holland
Bekijk het project 'Promotie & beeldvorming techniek'
Terug naar de startpagina
Bekijk het project 'Aansluiting po-vo'