Promotie & beeldvorming techniek

Doel

BRIDGE, de brug van school naar werk. BRIDGE is een programma van het NPRZ. In het programma werken partijen samen aan het versterken van leerroutes richting duurzame banen op de arbeidsmarkt. BRIDGE en Tech op Zuid richten zich beiden op het verhogen van het aandeel jongeren uit Rotterdam Zuid dat kiest voor een technische opleidingsrichting en op doorstroom naar werk.

Op basisscholen wordt ingezet op versterken van LOB voor techniek en het verbeteren van de beeldvorming.; enerzijds door meer techniekonderwijs aan te bieden (zie project aansluiting po-vo), anderzijds door het aanbieden van het LOB-programma www.gaanvooreenbaan.nu, gericht op leerlingen, leerkrachten en ouders.

Resultaten

Voor het basisonderwijs

  • De leerkrachten op de basisscholen hebben een adequaat beeld van techniek (onderwijs en beroepen);
  • 90% van de basisscholen gebruikt het lesprogramma LOB;
  • Leerlingen maken langdurig kennis met techniekonderwijs (minimaal vanaf groep 5)
  • Ouders hebben adequater beeld van techniek als baan / studieperspectief
  • 90% van de scholen doet actief mee met LOB-programma van NPRZ

Voor vmbo

Stand van zaken

15 juni 2020

  • De werkgroep LOB (BRIDGE/Vakmanschap) heeft een brede vertegenwoordiging van de scholen in Rotterdam Zuid. Deze werkgroep implementeert het LOB-programma, geeft input en feedback waar nodig voor de stuurgroep Vakmanschap. De werkgroep leden zijn een spreekbuis of aanspreekpunt voor de scholen die zij vertegenwoordigen. De programmamanager Techniek op Zuid sluit aan bij dit overleg;
  • Onderzoek RISBO in opdracht van BRIDGE, naar LOB resultaten op schoolniveau. Het doel van dit onderzoek is om op het niveau van de school in kaart te brengen of er een samenhang is tussen deelname aan LOB-activiteiten en de uitstroom naar onder andere techniek. We hopen n.a.v. deze resultaten meer samenhang te creëren in de activiteiten zodat er meer lijn komt in het aanbod aan LOB-activiteiten, die ook aansluiten bij de activiteiten uit Techniek op Zuid;
  • Afstemming met project aansluiting po-vo om eenduidige communicatie naar scholen te waarborgen en te zorgen dat techniekaanbod op de scholen zelf en versterken van de beeldvorming elkaar versterken;
  • Start samenwerking in de communicatie naar externe partners.

Projectleider

Vildan Ekiz (NPRZ, gemeente Rotterdam)

Downloads

Er zijn op dit moment geen downloads beschikbaar voor dit project.

Partners

Rijnmond Bouw B.V.
Stichting NexTechnician
Koninklijke Metaalunie
Bouwend Nederland
Metalent
Aeroplane Cruise Rotterdam
Bekijk het project 'Professionaliseren docenten'
Terug naar de startpagina
Bekijk het project 'Show your talent - innovatiewedstrijden'