Onderwijsaanbod

Doel

Versterken van het aanbod aan technische beroepsopleidingen, zodat er een aantrekkelijk, breed en bij de regio passend aanbod van technische vmbo opleidingen beschikbaar is.

Dit aanbod sluit aan bij de behoefte van het regionale bedrijfsleven en bij de mogelijke doorstroom naar het mbo. Het doel is onder meer om meer moderne, ict-gerelateerde opleidingen aan te kunnen bieden en om met keuzevakken de breedte en de aantrekkelijkheid te vergroten.

We zetten in op realisatie van extra geïntegreerde leerroutes in (moderne) techniek met meer profielvakken in de onderbouw. Inzet is om leerlingen al in de onderbouw meer in aanraking brengen met de praktijk van techniekonderwijs.

 

Resultaten

  • Minimaal 1 school start met D&P-profiel met focus op Techniek (RVC de Hef start per 1-10-2021);
  • Er worden 3 (extra) geïntegreerde leerroutes ontwikkeld met technisch profiel (Zuiderpark, Wartburg, STC);
  • Alle vmbo-scholen op Zuid met een technisch profiel starten in onderbouw met aan techniek gerelateerde profielvakken;
  • Ontwikkelen van een TL/GL-route met MVI-profiel (Zuidermavo)
  • Alle techniek-gerelateerde keuzevakken die aansluiten bij regionaal bedrijfsleven worden in Rotterdam Zuid aangeboden en kunnen door alle vmbo-leerlingen worden gevolgd, ook op andere dan eigen schoollocaties.

Stand van zaken

12 juni 2020

Om een doelmatige, efficiënte en effectieve verdeling te maken tussen de keuzevakken per school is het verstandig om kennis te bundelen en zo te komen tot een vorm van profilering. Door middel van interviews wordt de scholen gevraagd welk profiel ze willen oppakken.

Dit heeft ook gevolgen voor een ‘primus inter pares’ rol richting bedrijfsleven.

Een keuze wordt gemaakt voor zomer 2020. Vanaf schooljaar 2020/2021 worden de eerste keuzevakken ontwikkeld.

Projectleiders

Christian Hoekman (Wartburg, de Swaef)
Bert Vonk (Wartburg, de Swaef)

Downloads

Memo Versterken opleidingsaanbod

Deze memo is opgesteld met het oog op een goede uitrol van project Versterken onderwijsaanbod techniek.

Partners

Rijnmond Bouw B.V.
IW Nederland, regio Zuid- Holland
Stichting NexTechnician
Koninklijke Metaalunie
Bouwend Nederland
Metalent
Bekijk het project 'Techniekfaciliteiten'
Terug naar de startpagina
Bekijk het project 'Geïntegreerde leerroutes vmbo-mbo'