Aansluiting po-vo

Doel

Meer leerlingen te stimuleren te kiezen voor een (vmbo) opleiding in de techniek.

Dit project zet in op een efficiënte en helder doorlopende leerlijn die tussen primair en voortgezet onderwijs waar het gaat om techniek. Het techniekonderwijs op basisscholen wordt verstevigd en de mogelijkheid om kennis te maken met het vmbo versterkt.

Resultaten

Inzet is dat binnen drie jaar:

  • Alle basisscholen op Zuid minimaal vanaf groep 7 techniekonderwijs aanbieden; 60% doet dat al vanaf groep 5 en 25% al vanaf groep 3;
  • Leerlingen vanaf groep 7 op een structurele manier kennismaken met de verschillende profielen op het vmbo;
  • Er een pilot junior-college voor techniek leerlingen is.

Stand van zaken

15 juni 2020

  • Met vertegenwoordigers van de 4 besturen – pcbo, Boor, rvko en Sipor – is een werkgroep gevormd om het project inhoudelijk te sturen en de projectleider te ondersteunen;
  • Techniek op Zuid onderzoekt verschillende manier om techniekonderwijs binnen het basisonderwijs inhoudelijk te begeleiden. Voorwaarde is dat leerkrachten worden ondersteund en dat ze op termijn zelf les kunnen geven;
  • Scholen die meedoen krijgen tot maximaal 3 jaar (afbouwende) financiële ondersteuning.

Projectleiders

Peter van de Klundert (STC)

“Kinderen verdienen kans op kans. Altijd.
Daar moet constant aandacht en ruimte voor zijn.”

Lees ook:

Het interview met Peter van de Klundert over het programma Aansluiting po – vo

Bekijk het project 'Show your talent - innovatiewedstrijden'
Terug naar de startpagina
Bekijk het project 'TechniekHub'