Tech op Zuid

Tech op Zuid heeft als doel om samen met het regionale bedrijfsleven het technische (voorbereidend) beroepsonderwijs te versterken op Rotterdam Zuid. Het programma sluit aan bij de doelen en activiteiten van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid en werkt aanvullend op activiteiten die door bedrijven de afgelopen jaren al zijn ingezet. De ambitie is om jongeren te enthousiasmeren en stimuleren om te kiezen voor een opleiding en een baan in de Techniek.

Projecten

Sommige projecten binnen het programma Tech op Zuid zijn aanvullend op reeds in gang gezette activiteiten. Anderen zijn extra en vormen een mogelijkheid om nieuwe interventies in te zetten om de doelstellingen te realiseren. Er zijn met alle partners acht projecten vastgesteld:

Techniekfaciliteiten

Het technisch vmbo op Rotterdam Zuid wordt voorzien van up-to-date machines en bijbehorend lesmateriaal om zo het beroepsonderwijs optimaal te laten aansluiten bij de beroepenvraag in de regio.

Onderwijsaanbod

Versterken van het aanbod aan technische beroepsopleidingen, zodat er een aantrekkelijk, breed en bij de regio passend aanbod van technische vmbo-opleidingen beschikbaar is.

Geïntegreerde leerroutes vmbo-mbo

In lijn met nieuwe wetgeving ‘Sterk beroepsonderwijs’, is het doel om op iedere vmbo school (op alle niveaus) een geïntegreerde leerroute in de techniek te ontwikkelen.

Professionaliseren docenten

Voldoende geschoolde techniekdocenten en hybride docenten voor vmbo aan te trekken in Rotterdam Zuid én een platform om verdere professionalisering te faciliteren.

Promotie & beeldvorming techniek

BRIDGE, de brug van school naar werk. Samen met Tech op Zuid en de partners gaat NPRZ door op de ingeslagen weg met de BRIDGE. Tevens wordt  LOB voor techniek versterkt op de basisscholen.

'Show your talent' innovatiewedstrijden

Onder het motto ‘Show your talent’ is het doel om scholen op Zuid te enthousiasmeren en faciliteren met vernieuwende, leuke werkvormen om leerlingen mee te laten doen aan wedstrijden en evenementen.

Aansluiting po-vo

Om meer leerlingen te stimuleren voor het kiezen van een (vmbo) opleiding in techniek wordt het techniekonderwijs op het po versterkt en worden de mogelijkheden om kennis te maken met het vmbo verder vergroot.

TechniekHub

Borgen van afspraken tussen scholen en bedrijven. Het uiteindelijke resultaat is een gestructureerde, duurzame samenwerking tussen vmbo/mbo en het bedrijfsleven. De vorm waarin dit tot stand komt is onderwerp van onderzoek.

Downloads

Meer uitgebreide informatie en documentatie over het programma Techniek op Zuid en de verschillende projecten

PDF: Regioplan Sterk Techniekonderwijs Rotterdam Zuid

Het oorspronkelijke meerjarige projectplan en aanvraag voor Techniek op Zuid.

Presentatie Techniekopleidingen

ToZ_Professionaliseren docenten: presentatie techniekopleidingen van Hogeschool Rotterdam

Hybride scholingstraject

ToZ_Professionaliseren docenten: een digitale flyer over hybride scholingstraject.

Show Your Talent

Welke school wint de eerste editie van Show Your Talent?  Doe mee en schrijf je in.

Nieuwsbrief

Maandelijks versturen wij een nieuwsbrief met updates over het programma, de projecten en relevante artikelen over LOB, onderwijs en techniek. Wilt u deze nieuwsbrief vrijblijvend ontvangen? Vul dan hier onder uw e-mailadres in*.

*Door op ‘Inschrijven’ te klikken gaat u akkoord met de verwerking van bovenstaande gegevens volgens onze privacyverklaring.

Praktische informatie

Contact

Tech op Zuid · Anthony Fokkerweg 4 · 3088 GG · Rotterdam, ZH · Netherlands

Voor vragen of algemene informatie: info@techopzuid.nl

De organisatie

Penvoerder Tech op Zuid: Rotterdam Vakcollege De Hef

Projectteam

Cock van der Brugge

Algemeen programmamanager
Tech op Zuid
en
Projectleider: Techniek faciliteiten
Projecteider: Techniek Hub

Jolanda Buwalda

Projectleider: Techniek faciliteiten
Projectleider: Geïntegreerde leerlijn routes

Christian Hoekman

Projectleider: Onderwijsaanbod

Bert Vonk

Projectleider: Onderwijsaanbod

Annemieke Bottemanne

Projectleider: Geïntegreerde leerlijn routes

Rob van Rijn

Projectleider: Geïntegreerde leerlijn routes

vacature

Projectleider: Professionaliseren leerkrachten

Vildan Ekiz

Projectleider Promotie & beeldvorming techniek

en

Programma manager BRIDGE

Lars van Balen

Projectleider: “Show your talent!” innovatiewedstrijden

Peter van de Klundert

Projectleider: Aansluiting PO-VO

Jeannette van der Heide-Wijma

Management assistent

Sabine Maertens

Marketing en communicatieadviseur

Partners

De doelstellingen van Tech op Zuid zijn alleen te realiseren door goede samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. In Rotterdam-Zuid werd er al veel samengewerkt en mede door NPRZ zijn al veel activiteiten gestart. Onderstaande partners hebben het regioplan mede ondertekend en toezeggingen gedaan voor concrete investeringen.

Installatiewerk Zuid-Holland
Koninklijke Metaalunie
Metalent
Möller Autoschade BV
Rijnmond Bouw
A. de Jong groep
Aeroplane Cruise
Bouwend Nederland
Breeman BMW
Deltalinqs
EIC Mainport
Roteb Lease
Scania Nederland
SPG Infra
Van Mossel VKV Groep
Foodmate
Splinder Installatietechniek
Expertise Centrum Precisietechniek
Maritiem Museum
Avicenna College
Rotterdams Vakcollege De Hef
Schreuder College locatie Zuid
STC -Scheepvaart & Transport College
Wartburg College - Beroepencollege De Swaef
Zuiderpark College
Zuiderpark College
Hoornbeeck College Rotterdam
STC - Scheepvaart & Transport College
Techniek College Rotterdam (Albeda/Zadkine)
Afdeling Onderwijs gemeente Rotterdam
Nationaal Programma Rotterdam Zuid